PDO թեորիա
PDO թեորիա
Այս կուրսի ընթացքում կսովորեք աշխատել տվյալների բազաների հետ` օգտագործելով PDO-ն:

Սա օբյեկտ կենտրոնացված և ավելի անվտանգ մոտեցում է, ոչ միայն MySQL տվյալների բազայի, այլ նաև մի շարք այլ տվյալների բազաների հետ աշխատելու համար PHP-ի միջոցով:
10.01.2017
8
22ր.

Հավելյալ ֆայլերը հասանելի են միայն նրանց, ովքեր անդամագրված են:

Անդամագրվել

Այս կուրսի վերաբերյալ կարծիք կարող են թողնել միայն նրանք, ովքեր անդամագրված են:

Անդամագրվել

Այստեղից կկարողանաք հղել Ձեր հարցերը, որոնք առաջացել են անմիջապես տվյալ կուրսը դիտելու ժամանակ, միայն անդամագրության ընթացքում:

Անդամագրվել

PHP - մակարդակ 2
OOP թեորիա
10.01.2017
18
1ժ. 17ր.