Ծրագրավորում

Ծրագրավորողների՝ հատկապես վեբ ծրագրավորողների, նշանակությունը գնալով էլ ավելի լուրջ տեղ է զբաղեցնում գրեթե ցանկացած բիզնեսում։ Այս բաժնում կարող եք գտնել վիդեոկուրսեր, որոնք վերաբերվում են վեբ ծրագրավորմանը։
JavaScript - մակարդակ 1
Սա բազային կուրս է սկսնակների համար, որը վերաբերվում է JavaScript ծրագրավորման լեզվին և այն կրկին բաղկացած է մի քանի փուլից:
JavaScript սկսնակների համար
Այս բազային կուրսում կյուրացնեք JavaScript-ի աշխատանքի մեխանիզմը և կծանոթանաք հիմնական օգտագործվող ֆունկցիոնալին։
29.01.2015
61
6ժ. 9ր.
jQuery գրադարան
Այս ֆունդոմենտալ կուրսը նախատեսված է սկսնակների համար և ոչ միայն։

Կուրսում ուսումնասիրվում է jQuery գրադարանը, որը JavaScript-ի ամենատարածված և ամենակիրառելի գրադարանն է:
23.02.2015
31
2ժ. 26ր.
jQuery UI գրադարան
jQuery User Interface (օգտվողի ինտերֆեյս) կուրսում առկա գիտելիքները յուրացնելով, կսովորեք տեղադրել Ձեր վեբ կայքերում պատրաստի UI էլեմենտներ, որոնք պատրաստված են jQuery գրադարանի միջոցով։
10.03.2015
22
2ժ. 6ր.
AJAX բազային կուրս
Սա բազային կուրս է՝ կապված AJAX տեխնոլոգիայի հետ, որը շատ ակտիվ օգտագործվում է վեբ ծրագրավորման ոլորտում։
20.03.2015
5
45ր.
PHP - մակարդակ 1
Սկսնակների համար նախատեսված այս կուրսը վերաբերվում է PHP ծրագրավորման լեզվի պրոցեդուրալ մոտեցմնաը, որը բաղկացած է 3 փուլից:
PHP թեորիա
Այս կուրսում առկա գիտելիքները վերաբերվում են PHP ծրագրավորման լեզվի պրոցեդուրալ մոտեցմանը:
08.04.2015
29
3ժ. 18ր.
MySQL թեորիա
Այս կուրսը կծանոթացնի Ձեզ MySQL տվյալների բազայի և SQL հարցումների լեզվին թեորապես։
20.04.2015
9
59ր.
Պարզ, դինամիկ վեբ կայքի ստեղծում
Այս կուրսի ընթացքում մենք կպատրաստենք պարզ, դինամիկ վեբ կայք PHP-ի միջոցով, որը կունենա տվյալների բազա և ադմինիստրացիոն համակարգ։
01.05.2015
33
4ժ. 50ր.
PHP - մակարդակ 2
PHP ծրագրավորման լեզվին վերաբերվող այս կուրսը բաղկացած է մի քանի փուլից։ Այն բավականին խորացված կուրս է, որի ընթացքում կսովորեք OOP ծրագրավորում և կկարողանաք պատրաստել բավականին բարդ պրոյեկտներ OOP մոտեցմամբ:
OOP թեորիա
Սա բազային կուրս է, որը վերաբերվում է PHP ծրագրավորման լեզվի OOP մոտեցմանը:

Կուրսի ընթացքում կյուրացնեք OOP-ն թեորապես:
10.01.2017
18
1ժ. 17ր.
PDO թեորիա
Այս կուրսի ընթացքում կսովորեք աշխատել տվյալների բազաների հետ` օգտագործելով PDO-ն, որը օբյեկտ կենտրոնացված և ավելի անվտանգ մոտեցում է, ոչ միայն MySQL տվյալների բազայի, այլ նաև մի շարք այլ տվյալների բազաների հետ աշխատելու համար PHP-ի միջոցով:
10.01.2017
8
22ր.